PROMOTING FAIR AND SUSTAINABLE FORESTRY THROUGH PROCUREMENT

Sellelt leheküljelt võite leida erinevaid materjale, mis on abiks nii hangete korraldajatele kui pakkujatele. Kõik juhendid on koostatud projekti Sustainable Timber Action in Europe raames.


„Jätkusuutlike puittoodete hankimine“ 

Käesolev juhend on välja töötatud, aitamaks Euroopa riigiasutustel kindlaks teha, kas nende ostetud puittooted on vastutustundlikult toodetud.
Juhendist leiate konkreetse hankemudeli, mille teksti saab sisestada otse pakkumise dokumentidesse. See pakub ka suuniseid asutustele, mis soovivad kasutada puidutoodete hankeid vahendina metsakogukondade ja tööliste elu parandamiseks vähemarenenud riikides.


„Avaliku sektori varustamine vastutustundlike puittoodetega“

Käesolev juhend on välja töötatud puiduettevõtetele, mis soovivad vastata avaliku sektori hankijate nõuetele osta metsatooteid vastutustundlikult. Dokument on suunatud kõigile väikestele, keskmise suurusega ja suurtele ettevõtetele, hulgi- ja jaemüüjatele, kes tarnivad puittooteid (mööbel, kontoripaber jne) avaliku sektori hankijatele või kes varustavad ehitusettevõtteid, mis teostavad töid avalikule sektorile. Juhendis kirjeldatakse erinevaid viise, kuidas puiduettevõtted saavad tagada oma vastavuse õiguslikele ja jätkusuutlikkuse nõuetele, mis võivad olla lisatud Euroopa avalike asutuste korraldatud hangetele. 


Koolitusmaterjalid


Koolitusmaterjalid KVE

Alea FSC Copade Rakvere Miskolc Anci Madera Justa Madrid ICLEI Europe - Local governments for Sustainability

European Union This website has been produced with the assistance of the European Union.
The contents of this publication are the sole responsibility of the Sustainable Timber Action Project Consortium and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.