PROMOTING FAIR AND SUSTAINABLE FORESTRY THROUGH PROCUREMENT

Inițiativa "Orașe pilot"

În cadrul proiectului Sustainable Timber Action (STA) consorțiul STA oferă gratis consultanță tehnică și juridică unui număr limitat de autorități puiblice. Consorțiul STA este format dintr-o echipă de experți în echiziții publice verzi cum ar fi ICLEI – Local Governments for sustainability (ICLEI - Autorități Locale pentru Sustenabilitate), cu experiență în domeniul lemnului și a produselor din lemn.

Dacă credeți că instituția dumneavoastră are nevoie de sprijin în ceea ce privește elaborarea unei politici de achiziție publică legată de domeniul lemnului, sau în cazul în care considerați că ați avea nevoie de asistență tehnică și juridică pentru a întocmi documente specifice legate de licitații publice pentru achiziții de lemn vă rugăm să completați formularul atașat.

Descărcați aici:


Pentru alte informații ne puteți contacta pe email: contact@alea.ro

Alea FSC Copade Rakvere Miskolc Anci Madera Justa Madrid ICLEI Europe - Local governments for Sustainability

European Union This website has been produced with the assistance of the European Union.
The contents of this publication are the sole responsibility of the Sustainable Timber Action Project Consortium and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.